Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. SOU 2014:85. : Betänkande från Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter.
Finansdepartementet

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. SOU 2014:85.  : Betänkande från Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter.

Du kan läsa ladda ner Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. SOU 2014:85. : Betänkande från Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. SOU 2014:85. : Betänkande från Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. gratis bra bok.


DATUM 2014-12-19
FÖRFATTARE Finansdepartementet
ISBN 9789138242056
FILSSTORLEK 9,72 MB
FORMAT PDF EPUB TXT MOBI
SPRÅK SVENSKA
no virus

Utredaren har bland annat haft i uppdrag att kartlägga vilka problem konsumenter och småföretag möter vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter samt att bedöma för- och nackdelar med sådan telefonförsäljning, överväga om konsumentskyddet vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter behöver stärkas.Utredningens kartläggning visar att det finns problem vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter som är av sådan art att lagstiftningsåtgärder skulle kunna övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetet De konsumentskyddande regler som blir tillämpliga vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter ger inte ett tillräckligt effektivt skydd. Bristerna är sådana att lagstiftningsåtgärder skulle kunna övervägas i det fortsatta lagstiftningsarbetetUtredningen konstaterar dock att området för telefonförsäljning på det finansiella området är väsentligt mer begränsat än beträffande andra varor och tjänster som säljs per telefonProblem relaterade till telefonförsäljning inom andra produktområden än premiepensionen, t.ex. rådgivning kring strukturerade produkter och försäkringar har uppmärksammats. Finansinspektionen har också nyligen uppmärksammat att s.k. blancolån börjar marknadsföras och säljas per telefon De problem som har identifierats är inte av så allvarlig art att det krävs omedelbara lagstiftningsåtgärderDe lagstiftningsåtgärder som i praktiken ligger närmast till hands att överväga är ett krav på uttryckligt samtycke till att bli kontaktad av telefonförsäljare en så kallad opt in-lösning eller ett krav på skriftlig bekräftelse Utredningen menar att den lagstiftningsåtgärd som ter sig klart mest effektiv ur ett konsumentskyddsperspektiv är ett krav på skriftlig bekräftelse vid ingående av avtal till följd av oanmodade telefonsamtal.

...lningar, klagomål etc. rörande telefonförsälj-ning av finansiella tjänster och produkter från Finansinspektionen, Konsumentverket samt Allmänna reklamationsnämnden. Utredning- Pris: 396 kr. häftad, 2014. Skickas senast imorgon. Köp boken Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. SOU 2014:85. : Betänkande från Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. av Finansdepartementet (ISBN 9789138242056) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans ... Utredaren har bland annat haft i uppdrag att kartlägga vilka problem konsumenter och småföretag möter vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter samt att bedöma för- och nackdelar med sådan telefonförsäljning, överväga om konsumentskyddet vid telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter behöver ... SOU 2014:85 Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Läs och ladda ner den offentliga utredningen. Sör...