Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras. SOU 2017:58 : Betänkande från Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda, Preclearanceutredningen
Justitiedepartementet

Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras. SOU 2017:58 : Betänkande från Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda, Preclearanceutredningen
DATUM 2017-06-30
FÖRFATTARE Justitiedepartementet
ISBN 9789138246382
FILSSTORLEK 3,35 MB
FORMAT PDF EPUB TXT iOS
SPRÅK SVENSKA
no virus

För att genomföra avtalen föreslår Preclearanceutredningen två nya författningar och ändringar i tiotalet andra. Utredningen föreslår bland annat:En ny lag ska reglera förutsättningarna för amerikansk myndighetsutövning på svenskt territorium och vilka befogenheter de amerikanska inresekontrollanterna har i Sverige.De amerikanska inresekontrollanterna på Arlanda ska ha rätt att arbeta i amerikansk uniform samt kunna vara utrustade med batong, handfängsel och pepparspray (OC-spray). De ska även kunna ha tillgång till pistol eller revolver, men dessa får endast användas för att avvärja ett överhängande brottsligt angrepp på person i kontrollområdet och ska förvaras inlåsta under övrig tid.I enlighet med avtalen ska den amerikanska personal som arbetar i Sverige, liksom deras anhöriga, ha immunitet och privilegier i viss omfattning.Utöver förslag innehåller betänkandet även bedömningar när det gäller bl.a. enskildas rättssäkerhet, dataskydd samt vissa frågor om sekretess och migration.Särskild utredare: Stefan Mann

...n Sverige - så kan avtalen genomföras, SOU 2017:58 (pdf 2 MB) För att genomföra avtalen om amerikansk inresekontroll på Arlanda flygplats föreslår utredningen två nya författningar och att ändringar görs i nio författningar. SOU 2017:58 Betänkande av Utredningen om amerikansk inrese-kontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) Stockholm 2017 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om amerikansk inresekontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) (Ju 2016:17), överlämnar härmed betänkandet Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58). sou 2017 58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras Betänkande av Utredningen om amerikansk inrese- kontroll på Arlanda (Preclearanceutredningen) Stockholm 2017 SOU 2017:58 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolter...