Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi (e-bo

Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi

Tom Carlson (annat), Björn Frenckner (författare), Georg Hirsch (författare), Tomas Wester (författare), Per Åstrand (författare), Newman Design (annat), Typoform (illustratör)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

För att ge en bred överblick, med tyngdpunkt på vanliga tillstånd,har en stor grupp kolleger vid Karolinska Institutet, framför allt vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, sammanställt denna bok.Den gör inte anspråk på fullständighet, utan speglar erfarenheter från de barnkirurgiska och barnortopediska enheterna, liksom de rutiner som vuxit fram vid dessa kliniker. Boken är i första hand avsedd att användas vid undervisningen i ämnet barnkirurgi vid läkarutbildningen, men även för vidareutbildning av sjuksköterskor i barnsjukvård. Den bör också fortsättningsvis kunna fylla en funktion på allmänläkarmottagningar och barnavårdscentraler. Det är andra gången boken nu uppdateras och revideras sedan den först kom ut för tjugo år sedan.