Kom igång med AutoCAD 3D: AutoCAD 2002 (e-bok)

Kom igång med AutoCAD 3D: AutoCAD 2002

Pål Hansson (författare), Göran Karlsson (författare), Lars Göran Pärletun (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Boken ger en steg-för-steg inlärning av olika 3D-kommandon. Boken behandlar bl.a. vyer, egendefinierade koordinatsystem, parallell- och perspektivprojicering, tråd-, yt- och solidmodeller samt visualisering. Ytmodeller omfattar plan yta, cylinderyta, regelyta, rotationsyta samt Bezier- och B-splineytor. Kapitlet om solidmodeller behandlar bl.a. primitiver, svep, Booleska operationer, interferens och beräkning av volymetriska storheter. Ett kapitel behandlar redigering i 3D med rotation, spegling, mönsterkopiering, avrundning, fasning, sektionering m.m.

Allt lärs ut med pedagogiska övningar och genomgången är rikligt illustrerad. Boken avslutas med några praktiska övningar.

Boken vänder sig till alla som har erfarenhet av tvådimensionell ritning med AutoCAD. Den är lämplig för såväl kurser som för självstudium.