Walking Meditation DAG 3 - Miljöers kommunikati

Walking Meditation DAG 3 – Miljöers kommunikation

Staffan Bond (annat), Jörgen Tranberg (författare), Jörgen Tranberg (berättare), Malin Wittig (annat)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Walking Meditation – Miljöers kommunikation

Denna meditation använder du när som helst under dagen när du är i rörelse.

För bästa effekt, använd hörlurar.

Meditation 3: Miljöers kommunikation

Upplev hur ditt autonoma perception eller uppfattningssystems kommunikation transformeras. Se hur du upplever att dina automatiska reaktioner förändras och reagerar på ett annorlunda sätt i olika miljöer och sammanhang.

Du kan använda meditationen enskilt och du kan använda meditationserien 7 olika medvetenhetsnivåer i följd under en 7 dagar period. 

Meditation 1: Kroppens kommunikation

Meditation 2: Kroppens villkorslösa transformationsmöjlighet

Meditation 3: Miljöers kommunikation

Meditation 4: Miljöers villkorslösa transformations möjlighet

Meditation 5: Universums kommunikation

Meditation 6: Universums villkorslösa transformation kommunikation

Meditation 7: Vårt universala villkorslösa hjärta – Be your Universal Heart

Jörgen Tranberg är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och arbetar framför allt med kraniosakral osteopati. Han har en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA och har varit verksam som komplementärmedicinsk terapeut i 30 år.

Besök Jörgen Tranberg på:

www.jorgentranberg.com