Älska dig själv (e-bok) av Jennyli Gustafsson

Älska dig själv

Jennyli Gustafsson (författare), Jennyli Gustafsson (illustratör), Daphne Jutwreten (annat)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Älska dig själv är en samling kanaliserade budskap som lär oss se sanningen om oss själva. Människor idag drömmer om livskvalitet. Men ingenting utanför oss själva kan riktigt tillfredsställa oss på djupet. Mitt sökande efter livets mening ledde mig i allehanda riktningar, utan att jag riktigt förstod att det var mig själv och min egen gudomlighet jag sökte. Själen längtar hem och egentligen slutar den inte att leta förrän den finner det sanna hemmet. Via en spontan initiering, då en familjemedlem lämnade jordelivet 2006, fick jag tillgång till fantastiska insikter om livet, Gud, kärleken och evigheten. Insikterna flödade genom min hand och blev till långa texter om skådespelet vi lever här på Jorden, i relation till evigheten.

Texterna handlar om att lyfta vårt medvetande så att vi börjar tro på oss själva som varande sanna och skapande gudar. Tilltalet är riktat direkt till läsaren och får oss att inse vår egen storhet. Livet och sanningen sker inom var och en av oss hela tiden, men kunskapen som våra hjärnor matas med i dagens samhälle, lägger lock på själens sanningar. Budskapen i den här boken lyfter på locket till hjärtats och evighetens sanningar och avtäcker bit för bit kunskapen om skapelsen så som den var av begynnelsen och alltid kommer att förbliva. Människor har idag börjat lätta på slöjan till evigheten och frigörelsen fortsätter här. Varje budskap kan läsas var för sig, i vilken ordning som helst. Alla budskap har dock anknytning till varandra och kompletterar, på så vis, helheten som uppenbaras i varje människas hjärta.

Jennyli Gustafsson