Ta grepp om övergreppen (e-bok) av Matilda Bohm

Ta grepp om övergreppen

Anna Lärk Ståhlberg (redaktör), Anna Lärk Ståhlberg (annat), Matilda Bohman (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

“Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon att göra, mot den utsatta personens vilja. Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilk är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen.”// Riksidrottsförbundets definition av sexuella kränkningar, trakasserier och övergrepp.

Skriften är framtagen med syfte att stödja idrottsföreningar i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp. Materialet kan användas fristående eller tillsammans med boken BRÄND. Tillsammans utgör det ett bra underlag för diskussioner bland både ungdomar och vuxna.