PowerPivot & Power BI (e-bok) av Anna-Karin Pet

PowerPivot & Power BI

Torsten Larsson (annat), Anna-Karin Petrusson (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Använd Excel för att skapa datamodeller med relationer mellan flera kalkylblad, flera kalkylböcker och även från olika datakällor. Samla data från flera olika källor, i en eller flera Pivottabeller.
Presentera informationen snyggt i Pivottabeller och Pivotdiagram och använd kopplade utsnitt för att filtrerar dina rapporter och diagram med ett enda klick.
För att kunna skapa relationer mellan tabeller har du tidigare behövt använda Access eller andra databasprogram så som SQL. Med hjälp av Microsofts Power BI tillägg kan du nu göra detta i Excel.
Boken går igenom alla fyra Power BI tilläggen i Microsoft Excel för Business Intelligence.