Medievardagen: En introduktion till kvalitativa

Medievardagen: En introduktion till kvalitativa studier

Tobias Olsson (författare), Annika Möller (redaktör), Johan Laserna (annat), Nina Hult (redaktör)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Hur gör man en intervju? Hur skapar man access till sina studieobjekt? Och hur analyserar man sina kvalitativa data? Genom att utgå från sin egen forskning visar författaren hur man steg för steg kan lägga upp en kvalitativ studie. Läsaren får på ett konkret sätt se hur processen från problemformulering till färdig rapport kan se ut.

I boken beskrivs olika metoder för både datainsamling och analys som är relevanta för studier inom medieområdet. Dessutom beskrivs olika vägar till forskningsproblem. Ett av bokens kapitel ägnas också åt forskningsetik.

MEDIEVARDAGEN – EN INTRODUKTION TILL KVALITATIVA STUDIER vänder sig i första hand till studerande och yrkesverksamma inom medieområdet, men kan även användas som en introduktion till kvalitativa studier och uppsatsskrivande inom andra ämnen.

Tobias Olsson är lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap. Han har arbetat i flera forskningsprojekt där han studerat medieanvändning.