Ljuset över Jorden flödar (e-bok) av Birgitta S

Ljuset över Jorden flödar

Birgitta Sjöqvist (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Dessa ord har jag med ödmjukhet mottagit och med denna bok har jag fått möjlighet att förmedla dem vidare. Vackra ord om människan, kärleken, friheten, skönheten och livet på vår jord.

Birgitta Sjöqvist

”Jag läser- och fångas av orden. Universum omsluter mig. Ger mina tankar ro och mitt sinne frid …”

Wildfrid de Flon

“Tack för Din gripande vision av verkligheten. Vi behöver alla påminnas om det stora sammanhang vi lever i, om kärlekens kraft och vikten av att var och en av oss enligt sin egen förmåga försöker leva den i världen.”
Anna Bornstein