Kung Arthur och riddarna runt det runda bordet

Kung Arthur och riddarna runt det runda bordet

Leif Jacobsen (översättare), Peter Gotthardt (författare), Måns Westling (berättare), Sussi Bech (illustratör)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

På torget utanför den stora kyrkan fanns en stor sten. På stenen stod ett tungt städ av järn. Och i städet satt ett svärd. Den som drar svärdet ur stenen är Englands rättmätige kung. Nu står pojken Arthur där med svärdet i sin hand. Han har just dragit det ur stenen. Utan det minsta besvär. Bara för att hans bror glömt sitt eget svärd på värdshuset.
Lätta att läsa. Svåra att motstå!