Erik Dahlbergh : en stormaktstidens svensk (e-b

Erik Dahlbergh : en stormaktstidens svensk

Sven Wikberg (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Erik Dahlbergh var en svensk greve, militär, arkitekt, landshövding och generalguvernör bland mycket annat. Han levde under 1600-talets andra hälft och anses av många vara en av stormaktstidens mest framstående personer. Förutom att delta i fälttågen mot Polen och Danmark var han också en framstående arkitekt och tecknare och ligger bakom flera gamla fästningar och praktverk.

Med hjälp av Dahlberghs egen dagbok och annan litteratur tecknar Sven Wikberg ett porträtt av denna historiska personlighet.

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och översättare som skrev flera historiska biografier och ungdomsböcker under sin levnadstid. Wikberg var även en skicklig översättare.