Legenden om Lucia (e-bok) av Jacobus de Voragin

Legenden om Lucia

Jacobus de Voragine (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Lucia föddes enligt traditionen år 283 e. Kr. i Syrakusa på Sicilien. Hon led martyrdöden år 304 eller 305 e. Kr. Det här är berättelsen om hennes liv och död (ur Jacobus de Voragines medeltida storsäljare Gyllene legender).

Boken riktar sig till den som vill veta mer om varför vi firar Lucia och människan bakom.