Konfrontationer : Stycken om konst, litteratur

Konfrontationer : Stycken om konst, litteratur och politik

Lars Gustafsson (författare), Eva Wilsson (annat)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

En oundgänglig bok om litteraturens roll     

I Konfrontationer ägnar sig Lars Gustafsson åt litteraturkritik av de litterära företeelserna inom perioden mellan 1973 och 1978. Författaren tar bland annat upp likheterna mellan det poetiska språket och den estetik som går att finna i fågelsång samt tysk exillitteratur. Han tar upp den nya svenska arbetarromen och de yngsta poeterna. Ur kritiken framkommer en sorts helhetssyn som handlar om vad kritik egentligen innebär. Att det snarare är en fråga om förståelse än att värdera litteraturen.

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar.

Konfrontationer
publicerades första gången 1979.

Omslagsformgivare:Eva Wilsson