Ben Hogan Nr 9 - Hämnas eller dö (e-bok) av Kje

Ben Hogan Nr 9 – Hämnas eller dö

Kjell E. Genberg (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Ben Hogan såg på sin döde bror. Spåren tydde på att han överraskats bakifrån, misshandlats och skjutits sedan han slagits ner.

Dödsängeln har tagit honom, tänkte Ben bistert medan en våg av kallt raseri strömmade genom honom. Men om döden har sin ängel så har också hämnden sin. Männen som mördade min bror skulle knappast få en chans att komma undan ostraffade.

– Det lovar jag och svär, sade han högt med tre fingrar på revolverkolven.

Titta på www.benhogan.se för mer info kring serien.
Titta på www.keg.se för mera info om Kjell E. Genberg
Titta på www.melkerforlag.se för mera info om Melker Förlag