Samlade noveller 2 (e-bok) av Julio Cortázar

Samlade noveller 2

Julio Cortázar (författare), Karins Sjöström (översättare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Den argentinske mästaren Julio Cortázar använde språket för att skapa frihet och utrymme åt människan i en tid då han upplevde att hennes handlingsutrymme krympte mer och mer. Med sina fantasifyllda och absurda berättelser lade han också grunden till en egen litterär tradition i ett Latinamerika som länge varit beroende av europeiska förebilder. För första gången samlas här alla Cortázars noveller på svenska, i två volymer.

JULIO CORTÁZAR föddes i Bryssel 1914 och dog i Paris 1984. Vid fyra års ålder återvände han och hans argentinska familj till hemlandet. 1951 lämnade han åter Argentina i protest mot Peróns styre, och bosatte sig i Frankrike, där han bland annat arbetade som översättare. Under senare delen av sitt liv engagerade han sig politiskt och stödde både Castros revolution och Sandinistastyret i Nicaragua.

»Det är en i ordets bästa bemärkelse sagolik upplevelse att läsa Julio Cortázars noveller. Närmast lika sagolik är förlaget Modernistas bedrift att ge ut allt han skrev i novellväg i två tjocka volymer, sammanlagt 1 144 sidor.« GUNDER ANDERSSON, AFTONBLADET

»Årets svenska litterära händelse.« MATS GELLERFELT, SVENSKA DAGBLADET

»En ynnest att få ta del av. En stor skatt. En given julklapp. Från en av 1900-talets viktigaste författare.« MATS KOLMIMSOPPI, HELSINGBORGS DAGBLAD