Kraft meditation (ljudbok) av Leo Eid

Kraft meditation

Leo Eid (författare)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Denna vägledda meditation hjälper dig att få tillbaka din energi. Många gånger går du runt med tankar som tömmer dig på energi utan att du är medveten om det. Denna meditation är 15 minuter lång och du kan använda den på jobbet, hemma och i skolan. När du känner att du tappar kraft luta dig tillbaka och ladda om.

Denna meditation ger dig:
-Kraft
-Lugn
-Glädje
-Självförtroende

Leo Eid är mycket uppskattad coach, föreläsare som med enkelhet hjälper dig framåt i din utveckling.
www.leoeid.com