Lingonvägen. Kom ner, Sotis! (e-bok) av Janina

Lingonvägen. Kom ner, Sotis!

Janina Kastevik (författare), Sarah Utas (författare), Matilda Salmén (illustratör)

Språk: Svenska
Pris: Gratis

Ladda ner e-böcker

Kom ner, Sotis! tillhör den allra enklaste nivån – nivå 1 Röd. • 1–2 meningar per uppslag, upp till 50 ord • I största möjliga mån ljudenligt stavade och vanligt förekommande ord • Få konsonantförbindelser • Företrädesvis ord med en eller två stavelser • Hög igenkänningsfaktor • Illustrationer som stödjer texten